buff หมายถึง ขัด(พื้น)ด้วยหนัง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ buff แปลว่า ขัด(พื้น)ด้วยหนัง หมายถึง ขัด(พื้น)ด้วยหนัง buff อ่านว่า (บัฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buff (บัฟ)

ขัด(พื้น)ด้วยหนัง