bud หมายถึง ดอกไม้ตูม กำลังเริ่มจะเป็น (คนสวย นักการเมือง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ bud แปลว่า ดอกไม้ตูม กำลังเริ่มจะเป็น (คนสวย นักการเมือง) หมายถึง ดอกไม้ตูม กำลังเริ่มจะเป็น (คนสวย นักการเมือง) bud อ่านว่า (บัด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bud (บัด)

ดอกไม้ตูม กำลังเริ่มจะเป็น (คนสวย

นักการเมือง)