brow หมายถึง ยอดเนิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ brow แปลว่า ยอดเนิน หมายถึง ยอดเนิน brow อ่านว่า (บเรา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
brow (บเรา)

ยอดเนิน