bra หมายถึง เครื่องยกทรง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 130 ครั้ง)

คำศัพท์ bra แปลว่า เครื่องยกทรง หมายถึง เครื่องยกทรง bra อ่านว่า (บรา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bra (บรา)

เครื่องยกทรง