bow หมายถึง คำนับ ผ้าที่ผูกเป็นหูกระต่าย หน้าไม้ หัวเรือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 131 ครั้ง)

คำศัพท์ bow แปลว่า คำนับ ผ้าที่ผูกเป็นหูกระต่าย หน้าไม้ หัวเรือ หมายถึง คำนับ ผ้าที่ผูกเป็นหูกระต่าย หน้าไม้ หัวเรือ bow อ่านว่า (เบา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bow (เบา)

คำนับ ผ้าที่ผูกเป็นหูกระต่าย

หน้าไม้

หัวเรือ