bolt หมายถึง สลักประตู ตรึงไว้ด้วยเกลียว กลืน(อาหาร)ลงโดยไม่เคี้ยว สายฟ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ bolt แปลว่า สลักประตู ตรึงไว้ด้วยเกลียว กลืน(อาหาร)ลงโดยไม่เคี้ยว สายฟ้า หมายถึง สลักประตู ตรึงไว้ด้วยเกลียว กลืน(อาหาร)ลงโดยไม่เคี้ยว สายฟ้า bolt อ่านว่า (โบลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bolt (โบลท)

สลักประตู ตรึงไว้ด้วยเกลียว

กลืน(อาหาร)ลงโดยไม่เคี้ยว

สายฟ้า