boil หมายถึง ลุก สรุปความ สิว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ boil แปลว่า ลุก สรุปความ สิว หมายถึง ลุก สรุปความ สิว boil อ่านว่า (บอยล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
boil (บอยล)

ลุก สรุปความ

สิว