bog หมายถึง ปลัก ถ่ายอุจจาระ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 132 ครั้ง)

คำศัพท์ bog แปลว่า ปลัก ถ่ายอุจจาระ หมายถึง ปลัก ถ่ายอุจจาระ bog อ่านว่า (บ็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bog (บ็อก)

ปลัก ถ่ายอุจจาระ