blot หมายถึง หยด ซับหมึก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ blot แปลว่า หยด ซับหมึก หมายถึง หยด ซับหมึก blot อ่านว่า (บล็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
blot (บล็อท)

หยด ซับหมึก