blob หมายถึง รอยเปื้อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ blob แปลว่า รอยเปื้อน หมายถึง รอยเปื้อน blob อ่านว่า (บล็อบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
blob (บล็อบ)

รอยเปื้อน