bit หมายถึง ดอกสว่าน ของเล็กๆ น้อยๆ เหรียญ คำ หนาวจนแสบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ bit แปลว่า ดอกสว่าน ของเล็กๆ น้อยๆ เหรียญ คำ หนาวจนแสบ หมายถึง ดอกสว่าน ของเล็กๆ น้อยๆ เหรียญ คำ หนาวจนแสบ bit อ่านว่า (บิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bit (บิท)

ดอกสว่าน ของเล็กๆ น้อยๆ

เหรียญ

คำ

หนาวจนแสบ