bill หมายถึง ร่างพระราชบัญญติ ตั๋ว ใบปลิว บัญชีรายการสิ่งของที่ซื้อ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 166 ครั้ง)

คำศัพท์ bill แปลว่า ร่างพระราชบัญญติ ตั๋ว ใบปลิว บัญชีรายการสิ่งของที่ซื้อ หมายถึง ร่างพระราชบัญญติ ตั๋ว ใบปลิว บัญชีรายการสิ่งของที่ซื้อ bill อ่านว่า (บิล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bill (บิล)

ร่างพระราชบัญญติ ตั๋ว

ใบปลิว

บัญชีรายการสิ่งของที่ซื้อ