bey หมายถึง ขุนนางผู้ใหญ่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ bey แปลว่า ขุนนางผู้ใหญ่ หมายถึง ขุนนางผู้ใหญ่ bey อ่านว่า (เบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bey (เบ)

ขุนนางผู้ใหญ่