beep หมายถึง เสียงปี๊บ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ beep แปลว่า เสียงปี๊บ หมายถึง เสียงปี๊บ beep อ่านว่า (บีพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
beep (บีพ)

เสียงปี๊บ