bah หมายถึง จำนวนมากมาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ bah แปลว่า จำนวนมากมาย หมายถึง จำนวนมากมาย bah อ่านว่า (บา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bah (บา)

จำนวนมากมาย