bag หมายถึง ถุงบรรจุสัตว์ที่ยิงได้ เอาใส่ถุง รวบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 200 ครั้ง)

คำศัพท์ bag แปลว่า ถุงบรรจุสัตว์ที่ยิงได้ เอาใส่ถุง รวบ หมายถึง ถุงบรรจุสัตว์ที่ยิงได้ เอาใส่ถุง รวบ bag อ่านว่า (แบ็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bag (แบ็ก)

ถุงบรรจุสัตว์ที่ยิงได้ เอาใส่ถุง

รวบ