aye หมายถึง พวกเห็นด้วย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 144 ครั้ง)

คำศัพท์ aye แปลว่า พวกเห็นด้วย หมายถึง พวกเห็นด้วย aye อ่านว่า (ไอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aye (ไอ)

พวกเห็นด้วย