ayah หมายถึง สาวใช้หรือคนเลี้ยงบุตรของฝรั่งที่อยู่ในทิศตะวันออก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ ayah แปลว่า สาวใช้หรือคนเลี้ยงบุตรของฝรั่งที่อยู่ในทิศตะวันออก หมายถึง สาวใช้หรือคนเลี้ยงบุตรของฝรั่งที่อยู่ในทิศตะวันออก ayah อ่านว่า (อา-ยะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ayah (อา-ยะ)

สาวใช้หรือคนเลี้ยงบุตรของฝรั่งที่อยู่ในทิศตะวันออก