ay หมายถึง พวกเห็นด้วย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 172 ครั้ง)

คำศัพท์ ay แปลว่า พวกเห็นด้วย หมายถึง พวกเห็นด้วย ay อ่านว่า (ไอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ay (ไอ)

พวกเห็นด้วย