awl หมายถึง เหล็กหมาดสำหรับเย็บรองเท้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 153 ครั้ง)

คำศัพท์ awl แปลว่า เหล็กหมาดสำหรับเย็บรองเท้า หมายถึง เหล็กหมาดสำหรับเย็บรองเท้า awl อ่านว่า (ออล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
awl (ออล)

เหล็กหมาดสำหรับเย็บรองเท้า