awe หมายถึง ทำให้เกรงขาม ร้ายแรง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 546 ครั้ง)

คำศัพท์ awe แปลว่า ทำให้เกรงขาม ร้ายแรง หมายถึง ทำให้เกรงขาม ร้ายแรง awe อ่านว่า (ออ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
awe (ออ)

ทำให้เกรงขาม ร้ายแรง