aura หมายถึง รัศมี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ aura แปลว่า รัศมี หมายถึง รัศมี aura อ่านว่า (ออ-ระ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aura (ออ-ระ)

รัศมี