auk หมายถึง นกทะเลออค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ auk แปลว่า นกทะเลออค หมายถึง นกทะเลออค auk อ่านว่า (ออค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
auk (ออค)

นกทะเลออค