asp หมายถึง งูเห่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ asp แปลว่า งูเห่า หมายถึง งูเห่า asp อ่านว่า (แอ็ซพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
asp (แอ็ซพ)

งูเห่า