ash หมายถึง ต้นไม้จำพวกมะกอก อัฐิ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ ash แปลว่า ต้นไม้จำพวกมะกอก อัฐิ หมายถึง ต้นไม้จำพวกมะกอก อัฐิ ash อ่านว่า (แอ็ฌ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ash (แอ็ฌ)

ต้นไม้จำพวกมะกอก อัฐิ