as หมายถึง ดังที่ ด้วยเหตุที่ ถึงกับ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 196 ครั้ง)

คำศัพท์ as แปลว่า ดังที่ ด้วยเหตุที่ ถึงกับ หมายถึง ดังที่ ด้วยเหตุที่ ถึงกับ as อ่านว่า (แอ็ส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
as (แอ็ส)

ดังที่ ด้วยเหตุที่

ถึงกับ