art หมายถึง เป็น เป็น ศิลปะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1121 ครั้ง)

คำศัพท์ art แปลว่า เป็น เป็น ศิลปะ หมายถึง เป็น เป็น ศิลปะ art อ่านว่า (อาท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
art (อาท)

เป็น เป็น

ศิลปะ