are หมายถึง เป็น เป็น แอ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 191 ครั้ง)

คำศัพท์ are แปลว่า เป็น เป็น แอ หมายถึง เป็น เป็น แอ are อ่านว่า (อา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
are (อา)

เป็น เป็น

แอ