apt หมายถึง เหมาะเจาะ (ศิษย์) เรียนได้เร็ว มักจะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ apt แปลว่า เหมาะเจาะ (ศิษย์) เรียนได้เร็ว มักจะ หมายถึง เหมาะเจาะ (ศิษย์) เรียนได้เร็ว มักจะ apt อ่านว่า (แอ็พท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
apt (แอ็พท)

เหมาะเจาะ (ศิษย์) เรียนได้เร็ว

มักจะ