ape หมายถึง ลิงชนิดไม่มีหาง เลียน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ ape แปลว่า ลิงชนิดไม่มีหาง เลียน หมายถึง ลิงชนิดไม่มีหาง เลียน ape อ่านว่า (เอพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ape (เอพ)

ลิงชนิดไม่มีหาง เลียน