an หมายถึง อันหนึ่ง (อัน) ละ ถ้า แม้ว่า หรือเปล่า หนึ่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 303 ครั้ง)

คำศัพท์ an แปลว่า อันหนึ่ง (อัน) ละ ถ้า แม้ว่า หรือเปล่า หนึ่ง หมายถึง อันหนึ่ง (อัน) ละ ถ้า แม้ว่า หรือเปล่า หนึ่ง an อ่านว่า (แอ็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
an (แอ็น)

อันหนึ่ง (อัน) ละ

ถ้า

แม้ว่า

หรือเปล่า

หนึ่ง