ale หมายถึง เหล้าจำพวกเบียร์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ ale แปลว่า เหล้าจำพวกเบียร์ หมายถึง เหล้าจำพวกเบียร์ ale อ่านว่า (เอล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ale (เอล)

เหล้าจำพวกเบียร์