alas หมายถึง อนิจจา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ alas แปลว่า อนิจจา หมายถึง อนิจจา alas อ่านว่า (อะลาซ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
alas (อะลาซ-)

อนิจจา