ajar หมายถึง (ประตู) แง้ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ ajar แปลว่า (ประตู) แง้ม หมายถึง (ประตู) แง้ม ajar อ่านว่า (อะจา-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ajar (อะจา-)

(ประตู) แง้ม