air หมายถึง อากาศ ลักษณะท่าทาง เพลง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 161 ครั้ง)

คำศัพท์ air แปลว่า อากาศ ลักษณะท่าทาง เพลง หมายถึง อากาศ ลักษณะท่าทาง เพลง air อ่านว่า (แอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
air (แอ)

อากาศ ลักษณะท่าทาง

เพลง