aid หมายถึง องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ aid แปลว่า องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ หมายถึง องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ aid อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
AID

องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ