ahoy หมายถึง อะฮอย-

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ ahoy แปลว่า อะฮอย- หมายถึง อะฮอย- ahoy อ่านว่า (อะฮอย-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ahoy (อะฮอย-)

อะฮอย-