ahom หมายถึง ชาวอาหม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ ahom แปลว่า ชาวอาหม หมายถึง ชาวอาหม ahom อ่านว่า (อะฮอม-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ahom (อะฮอม-)

ชาวอาหม