ahem หมายถึง เสียงกระแอ็ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ ahem แปลว่า เสียงกระแอ็ม หมายถึง เสียงกระแอ็ม ahem อ่านว่า (อะเฮม-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ahem (อะเฮม-)

เสียงกระแอ็ม