ague หมายถึง อาการปวดเมื่อย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ ague แปลว่า อาการปวดเมื่อย หมายถึง อาการปวดเมื่อย ague อ่านว่า (เอ-กยู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ague (เอ-กยู)

อาการปวดเมื่อย