agog หมายถึง ตื่นเต้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ agog แปลว่า ตื่นเต้น หมายถึง ตื่นเต้น agog อ่านว่า (อะกอก-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
agog (อะกอก-)

ตื่นเต้น