agar หมายถึง สาหร่ายทะเล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ agar แปลว่า สาหร่ายทะเล หมายถึง สาหร่ายทะเล agar อ่านว่า (อา-กา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
agar (อา-กา)

สาหร่ายทะเล