afar หมายถึง ที่ไกล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ afar แปลว่า ที่ไกล หมายถึง ที่ไกล afar อ่านว่า (อะฟา-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
afar (อะฟา-)

ที่ไกล