adit หมายถึง อุโมงค์สำหรับลงไปในบ่อแร่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ adit แปลว่า อุโมงค์สำหรับลงไปในบ่อแร่ หมายถึง อุโมงค์สำหรับลงไปในบ่อแร่ adit อ่านว่า (แอด-อิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
adit (แอด-อิท)

อุโมงค์สำหรับลงไปในบ่อแร่