Zolaistic หมายถึง โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ Zolaistic แปลว่า โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา หมายถึง โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา Zolaistic อ่านว่า (โสละอีซ-ทิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Zolaistic (โสละอีซ-ทิค)

โลน (หรือโป๊) ทำนองโสลา