Yukon หมายถึง แคว้นยู-ค็อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ Yukon แปลว่า แคว้นยู-ค็อน หมายถึง แคว้นยู-ค็อน Yukon อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yukon

แคว้นยู-ค็อน