Yorks หมายถึง มณฑลยอค-ฌิร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ Yorks แปลว่า มณฑลยอค-ฌิร หมายถึง มณฑลยอค-ฌิร Yorks อ่านว่า (ยอคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yorks (ยอคซ)

มณฑลยอค-ฌิร