Yorkist หมายถึง ผู้สนับสนุนราชวงศ์ยอร์ค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ Yorkist แปลว่า ผู้สนับสนุนราชวงศ์ยอร์ค หมายถึง ผู้สนับสนุนราชวงศ์ยอร์ค Yorkist อ่านว่า (ยอ-คิซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yorkist (ยอ-คิซท)

ผู้สนับสนุนราชวงศ์ยอร์ค