York หมายถึง เมืองยอค ราชวงศ์เยอร์ค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ York แปลว่า เมืองยอค ราชวงศ์เยอร์ค หมายถึง เมืองยอค ราชวงศ์เยอร์ค York อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
York

เมืองยอค ราชวงศ์เยอร์ค