Yalu หมายถึง แม่น้ำ ยา-ลื-

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ Yalu แปลว่า แม่น้ำ ยา-ลื- หมายถึง แม่น้ำ ยา-ลื- Yalu อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Yalu

แม่น้ำ ยา-ลื-